Wednesday, October 12, 2011

Sodoma ja Gomorra


Abraham sanoi:

"Älä suutu, Herra, vaikka puhun vielä tämän kerran. Entä jos sieltä löytyy kymmenen?" Herra sanoi: "Niiden kymmenen takia jätän sen hävittämättä."

Tämän sanottuaan Herra lähti pois, ja Abraham palasi kotiinsa.

1 Ms 18:32-33
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 13:41
Jumalan Sana oli paikalla, kun Abraham tinki jumalattoman kaupungin puolesta.

Kuinka usein meillä onkaan toisenlainen henki, tuomion henki: kyllä Jumala teidät tuhoaa niinkuin Sodoman!

voitonriemuisesti ja vihassapäin huudamme tai ainakin toivomme sydämessämme.

Mutta Jumalan Sana oli paikalla eikä vihastunut Abrahamin itämaiseen tinkimiseen.

Myöhemmin Hän sanoi:

Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.'

Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa: 'Me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut -- pitäkää hyvänänne! Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle!'

Minä sanon teille: Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 13:44
Ero Kapernaumin ja Sodoman tai Tyyron välillä on siinä, että Jeesus itse asui Kapernaumissa, paransi ihmeellisesti sairaita ja puhui Taivasten valtakunnasta.

Sodoma ja Tyyro elivät maailmallisesti synneissä ja väkivallassa, totta.

Niin tekivät ihmiset ennen suurta vedenpaisumusta, sen jälkeen ja niin he tekevät tänään Helsingissä.

Kapernaum ei etsikkoaikaansa tuntenut, eikä sitä tuntenut myöskään Jeesuksen ajan Jerusalem, jonka kohtaloa Jeesus itki Öljyvuorella.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 13:45
"Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Betsaida! Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin, istuneet tuhkassa ja katuneet.

Tuomiopäivänä Tyros ja Sidon pääsevätkin vähemmällä kuin te.

Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka!

"Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut lähettänyt."

Lk 10:13-16
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 13:52
Nämä Raamatun ilmoituksen kohdat asettavat Sodoman ja Gomorran kertomuksen kohdalleen.

Raamattu käyttää monin paikoin ilmausta "syntien mitta tuli täyteen" eli on jokin meille näkymätön rajaviiva, jonka Jumala on kaikkivaltiudessaan vetänyt.

Se voi olla kokonaisen yhteisön, kaupungin, kansan tai heimon kohdalla.

Se voi olla suvun, perheen tai yksilön kohdalla.

Taivaassa nähty mittari ylittää punaisen.

Siihen ei ihmisellä ole paljon sanomista. Hurskas Jumalan ystävä taistelee rukouksissa tuossakin tilanteessa eikä anna periksi.

Mutta kun hurskas ei pääse tinkimisessä enää alemmaksi, ja kun Herra lähtee pois, ovat vitsit aika vähissä.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 13:54
Sitten miehet nousivat ja lähtivät Sodomaan päin, ja Abraham saattoi heitä kappaleen matkaa.

Herra ajatteli: "Miksi salaisin Abrahamilta, mitä aion tehdä? Onhan Abrahamista polveutuva suuri ja mahtava kansa, ja hänen saamansa siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Minähän olen valinnut hänet, että hän käskisi poikiaan ja jälkeentulevaa sukuaan pysymään Herran tiellä ja noudattamaan oikeutta ja vanhurskautta, jotta minä voisin täyttää sen lupauksen, jonka olen Abrahamille antanut."

Ja Herra sanoi: "Valitushuuto Sodoman ja Gomorran asukkaiden takia on suuri ja heidän syntinsä on hyvin raskas. Siksi minä aion mennä sinne katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen pahan, mistä valitetaan.
Minä haluan saada siitä selvän."

1 Ms 18:16-21
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 13:56
Happotesti.

Huono on maine, otetaan nyt asiasta selvä.

Ja selvähän asiasta tulee.

Loot osoittaa eshel vieraanvaraisuutta:

Kun enkelit saapuivat illan suussa Sodomaan, oli Loot istumassa kaupunginportin aukiolla. Heidät nähdessään hän nousi, meni heitä vastaan, heittäytyi kasvoilleen maahan ja tervehti heitä sanoen: "Tulkaa, herrani, minun matalaan majaani yöksi, niin voitte pestä matkan pölyt jaloistanne. Heti aamusta voitte sitten jatkaa matkaanne."

He vastasivat: "Ei, me yövymme ulkosalla."

Mutta Loot pyyteli heitä hartaasti, kunnes he lähtivät hänen mukaansa ja tulivat hänen kotiinsa.

Hän valmisti heille runsaan aterian ja leipoi happamattomia leipiä, ja he söivät.

1 Ms 19:1-3
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 13:59
mutta kaupungin miehet eivät osoita vieraanvaraisuutta, vaan himoissaan ovat liikkeellä sekä nuoret että vanhat:

Ennen kuin he olivat asettuneet levolle, kokoontuivat talon eteen Sodoman asukkaat, kaupungin kaikki miehet, niin nuoret kuin vanhatkin.

He huusivat Lootia ja sanoivat hänelle: "Missä ovat ne miehet, jotka tulivat tänä iltana luoksesi? Tuo heidät tänne, me haluamme maata heidät!"

Loot meni ulos heidän luokseen, mutta sulki oven perässään. Hän sanoi: "Hyvät miehet, älkää sentään tehkö niin pahaa tekoa.

Minulla on kaksi tytärtä, jotka ovat vielä neitsyitä. Minä tuon heidät teille, saatte tehdä heille mitä haluatte.

Mutta näihin miehiin älkää koskeko, sillä he ovat hakeneet suojaa minun kattoni alta."

1 Ms 19:4-8
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:04
Lähi-idän kansojen parissa on vahva vieraanvaraisuuden vaatimus.

Se voi johtua autiomaan oloista ja perinteistä. Tuo majaan tullut vieras voi kohta olla henkilö, jonka tarjoamasta avusta henkikultani riippuu.

murhaajille on yhä tänään suojapaikkoja, joihin verikostaja ei saa tulla ja voidaan koettaa sopia asiat.

kaikki hyvät tavat ja vieraan suojeleminen olivat Sodomasta unohtuneet:

He sanoivat: "Pois tieltä! Tuo yksi on tullut muukalaisena tänne asumaan, ja hän pyrkii jo määräilemään meitä. Nyt sinun käy vielä pahemmin kuin noiden miesten!" Ja he kävivät Lootin kimppuun ja ryhtyivät murtamaan ovea.
1 Ms 19:9
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:07
No, siinä oli tuon kaupungin ja sen asukkaiden kohtalon sinetöinyt happotesti

Herra oli nähnyt riittävästi.

Miksi tämä testi? Eikö kaikkivaltias Jumala tiedä, mikä on tilanne?

Tämäkin on Jumalan rakkautta ihmisiä kohtaan. Hän ei kohtele heitä kuin nukketeatterin langoista riippuvia marionetteja.

Huono on maine, tulen katsomaan.

Vieläköhän nämä puut saisivat olla, ja ensi vuonna jo kantaisivat jo hyvää hedelmää?

Sodoman ja Gomorran synti oli kypsynyt ja kansakunnan rikosten mitta tullut täyteen.

Piste.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:12
Lissabonin kauheasta maanjäristyksestä kulki tieto 1700-luvulla Suomen kansalle arkkivirren kautta (virsi jonka teksti sopi paperiarkkiin).

Tsunami aallosta tuli tieto heti kohta aikamme elektroniikan avulla.

Estonia upposi, Titanic upposi, Tshernobyl räjähti.

Japanissa kuoli eilen useita ihmisiä maanjäristykseen, joka särki ydinreaktorin suojattuja putkia aiheuttaen säteilyvaaran.

sattuu ja tapahtuu.

jotenkin ihminen etsii tälle kaikelle tarkoitusta, Jumalan ihminen miettii asiaa hengellisestä näkökulmasta, uskonnollinen uskonnollisesta, maallinen maallisesta.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:13
Luuk 13:1-5

JA olit muutamat sillä ajalla sijnä/ jotca ilmoitit hänelle Galilealaisist/ joiden weren Pilatus oli heidän uhreins cansa secoittanut.

Ja Jesus wastais/ ja sanoi heille: luulettaco että nämät Galilealaiset olit syndiset caickein Galilealaisten suhten/ että heidän sencaltaista täydyi kärsiä?

Ei/ sanon minä: waan ellet te paranna teitän/ nijn te caicki näin huckan tuletta/

Taicka luulettaco/ että ne cahdexantoistakymmendä/ joiden päälle Silohan Torni langeis ja tappoi/ olit wialliset caickein ihmisten suhten/ cuin Jerusalemis asuwat?

Ei/ sanon minä/ waan ellet te paranna teitän/ nijn te caicki näin huckan tuletta.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:14
Luuk 13:6-9

SAnoi hän myös tämän wertauxen: yhdellä oli Ficunapuu/ hänen wijnamäesäns istutettu/ ja hän tuli ja edzei hedelmätä hänestä/ ja ei löytänyt.

Nijn hän sanoi wijnamäen haldialle: cadzo/ jo minä olen colmetkin wuotta tullut/ ja edzinyt hedelmätä tästä ficunapuusta/ ja en ole löytänyt/ hacka händä pois/ mixi hän maata estä?

Mutta hän wastais/ ja sanoi hänelle: HERra/ salli hänen wielä tämä wuosi olla/ nijncauwan cuin minä caiwan ymbärins ja sonnitan hänen:

Jos hän sijttekin hedelmöidzis: jollei/ nijn hacka händä sijtte pois.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:20
eikö ole herkullista tuo 1600-luvun suomenkieli, jolla esi-isämme Jumalan sanaa kuulivat ja Herraamme rukoilivat.

"Mutta hän wastais ja sanoi hänelle: Herra salli hänen wielä tämä wuosi olla nijncauwan cuin minä caiwan ymbärins ja sonnitan hänen"
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:23

Kun aurinko oli noussut vuorten yläpuolelle ja Loot oli tullut Soariin, Herra antoi sataa taivaasta tulta ja tulikiveä Sodoman ja Gomorran päälle.

Hän tuhosi nämä kaupungit ja koko tasangon sekä kaupunkien kaikki asukkaat ja maan kasvitkin.

Mutta Lootin vaimo katsoi taakseen ja muuttui suolapatsaaksi.

Aamulla Abraham meni paikalle, jossa oli seissyt Herran kasvojen edessä.

Hän katseli Sodoman ja Gomorran suuntaan ja yli koko tasangon, ja silloin hän näki, että maasta nousi savua kuin polttouunista.

Mutta kun Jumala hävitti tasangon kaupungit, hän piti Abrahamin mielessään, ja sen vuoksi hän toimitti Lootin pois tuhon keskeltä ennen kuin hävitti kaupungit, joissa Loot oli asunut.
MikkoL:
1 Ms 19:23-29
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:27
Hebron ja Mamre sijaitsevat korkealla Juudean vuorimaassa noin 1000 m merenpinnan yläpuolella.

Sieltä aukeni Abrahamin silmien eteen melkoinen näkymä itään, Kuolleen meren syvänteeseen, jonne on linnuntietä noin 20-30 km.

Syvänne on maailman matalin paikka, 400 m merenpinnan alapuolella ja syvin kohta itä-Afrikan hautavajoamaa.

Meri on kuollut suolaan kun sieltä ei ole laskujokea. Se ottaa vaan ei anna.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:30
Kuolleen meren seutu on nykyään kauttaaltaan melko autiota ja vähäkasvuista tuon kalat ja kasvullisuuden tappavan suolan takia.

Siellä missä raikasta vettä tulee vuoripuroista, puhkeaa mitä kauneimpia puutarhoita ilmaston suotuisuuden takia.

Paratiisimainen En Gedi oli Raamatun aikoina kuuluisa balsamistaan. Palmut viheriöivät, monet harvinaiset kasvit ja hyönteiset ja eläimet viihtyvät veden äärellä.

Suolameren itärannalla kuningas Herodes Suurella oli Kallirhoen kylpylä-palatsinsa ja Masadan vuorilinnaankin hän rakennutti suuria vesialtaita ja saunan.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:33
Tänään Kuollut meri on suosittu matkailukohde, ja sen rannoille on noussut suuria lomakyliä sekä Israelin että Jordanian puolelle.

Erityisen sousittu on meren eteläpää, jonka matala, vain viitisen metriä syvä vesi, on yli 30% suolaista.

Ihminen kelluu tuossa vedessä kuin korkki vaikka ei osaisi uida.

Koska ollaan niin syvällä, Kuolleen meren alueella on paksusti ilmaa joka suojaa auringon ultravioletti säteilyltä.

Psoriasis potilaat saavat esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa valtion tuella matkustaa sinne hoitamaan ihoaan auringossa ja vedessä.

Luultavasti kuningas Herodeksella oli vaikea ihotauti, jota Kuolleen meren vesi auttoi.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:37
Raamattu sijoittaa nuo tasangon kaupungit aivan selvästi Siddimin laaksoon, jossa oli maaöljyä. Kedorlaomeira pakevat putoilivat niihin.

Öljyä etsitään alueelta jatkuvasti syväporauksin, koska geologit arvelevat että sitä sieltä löytyisi. On jo löytynytkin, mutta ei kaupallisesti kannattavia määriä.

Seudun ilmasto on sellainen, että Raamatun kuvaus on aivan uskottava: ennenkuin Herra hävitti Sodoman ja Gomorran se oli kuin Edenin puutarha.

Pientä makua siitä on yhä olemassa ja esimerkiksi Josefus kirjoittaa historiateoksessaan roomalaisajalta En Gedin puutarhoista.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:42
"Lootin vaimo" joka muuttui suolapatsaaksi kun katsoi taakseen on vahva kuva.

Jeesuskin viittaa Nooaan, Sodomaan ja kehottaa muistamaan Lootin vaimoa.

Luuk 17:26-32
Ja nijncuin tapahdui Noen päiwinä/ nijn myös tapahtu ihmisen Pojan päiwänä.

He söit/ joit/ nait ja huolit/ haman sijhen päiwän asti/ cuin Noe Arckijn meni/ ja wedenpaisumus tuli/ ja hucutti caicki.

Nijn myös tapahdui Lothin päiwinä: he söit/ joit/ ostit/ myit/ istutit ja rakensit.

Mutta sinä päiwänä/ cuin Loth Sodomast läxi/ satoi tulda ja tulikiwe Taiwahast/ ja hucutti caicki.

Näin pitä myös sinä päiwänä tapahtuman/ jona ihmisen Poica ilmoitetan.

Joca sinä päiwänä caton päällä on/ ja hänen caluns owat huones: nijn älkön astuco alas nijtä ottaman.
Ja joca pellolla on/ älkön palaitco jätettyiden jälken.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:47
Luuk 17:32
Waan muistacat Lothin emändätä.

Kertomukseen suolapatsaasta liittyy mahdollisesti tietty luonnonihme, harvinainen geologinen erikoisuus, joita ei ole montaa maailmassa.

Kuolleen meren eteläpäässä on paikalle sijainneen ns. Lisan meren pohja painanut niin, että suolaista mutaa on pusertunut molemmin puolin vuorenharjanteiksi.

Ajattele esimerkiksi pitkään vuokaan pantua sitkeää taikinaa. Jos painat keskeltä sitä alaspäin se pursuaa sivuila ulos.

Jordanian puolella on eroosio syönyt tämän suolavuoren, Israelin puolella sen kanta on säilynyt ja se tunnetaan nimellä Jebel Usdum, Sodomn vuori.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:52
Tämä noin 100.000 vuotta vanha vuori häviää nopeasti sateen ja tuulen kuluttavasta vaikutuksesta, koska kerrostunut merenpohjan kivi on niin kovin haurasta.

Vuoreen syntyy monenlaista patsasta aikojen kuluessa, jotka sitten kaatuvat ja maatuvat ja uusia tulee.

Nykyään siellä näytetään useampaakin "Lootin vaimoa" josta yhdestä näet kuvan esimerkiksi

http://www.pattybrdarphoto.com/ISRAEL/
LotsWifePillarLarge.JPG
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:53
Tällaisia geologisia muodostumia on maailmassa säilynyt vain harvoja, tietääkseni Utahissa on Salt Lake seudulla ja jossain eteläisessä Afrikassa.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:55
Sodoman ja Gomorran tuho on niin paljon kiehtonut ihmisten mielikuvitusta ja herättänyt ajatuksia, että on itse asiassa yllättävää, miten lyhyesti asiasta Raamatussa kerrotaan.

"Herra antoi sataa taivaasta tulta ja tulikiveä Sodoman ja Gomorran päälle. Hän tuhosi nämä kaupungit ja koko tasangon sekä kaupunkien kaikki asukkaat ja maan kasvitkin."

Kyse ei ole tsunamin tapaisesta luonnon katastrofista, vaan Jumalan määrätietoisesta iskusta, jonka syynä on paikkakunnan asukkaiden jumalattomuus.
Kasvejakaan ei säastetty eikä eläimiä.

Tämä paikka hävitetään nyt.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:56
Taivaasta sataa tulta ja tulikiveä

paljon on mietitty, mistähän tässä on kysymys.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 14:59
historiallis-kriittinen Raamatun tutkimus näkee kertomuksessa niin paljon yliluonnollisia aineksia, että se luokitellaan legendaksi tai taruksi vailla mitään historiallista pohjaa.

Aikoinaan suosittu oli kirjallisuustutkimuksen teoria, jonka mukaan kyseessä on Kuolleen meren seudulta peräisin oleva vanha tarina, joka koettaa selittää alueen poikkeuksellisen kuollutta ja karua luontoa.

Toinen elementti antaa vähän kielteisen kuvan alueen asukkaista, jotka olisivat Lootin ja hänen tytärtensä sukurutsaudesta syntyneitä.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 15:03
Kirjallisuudessa tällaista jonkin luonnonilmiön tai muuten erikoisen asian syntyä selittävää kertomusta kutsutaan nimellä "etiologia".

Suomessa on vanhassa peruskalliossa tietyillä seuduilla hyvin silmiinpistäviä syviä, reunoiltaan tasaisia kuoppia.

Entisajan ihmisen tekniikalla ei mitenkään niin sileätä jälkeä saada aikaan eikä kiveä pystytä noin kaivertamaan. mistä on kyse?

vanha suomalainen nimi on säilynyt kielessämme "hiidenkirnu".

Kirnun näköinen pitkä syvä kuoppa, mutta kuka muu kuin hiisi sellaisen osaa tehdä.

tästä voisi tarinaa sitten kehitellä miksi jättiläiset tai hiidet jotain tekivät, en tosin itse tunne hiidenkirnujen vanhaa kansanperinnettä.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 15:06
Toiset eivät ottaneet näin kielteistä kantaa Sodoman ja Gomorran historiallisuuten ja ryhtyivät etsimään Kuolleen meren seudulta jotain todisteita vanhasta kulttuurista.

Sellaista todistetta pronssikaudesta löytyikin Kuolleen meren syvemmän pohjoisosan ja matalan eteläosan rajalta olevalta "kieleltä", lähinnä keramiikkaa.

Kuuluisa Raamatun maan arkeologi, W.F.Albright, ajatteli että Abrahamin ajan kaupungit ehkä sijaitsivat matalan eteläosan veden alla, ja ovat peittyneet meren levitessä etelään. Lisan kielen löydöt ovat ehkä jonkinlaisen Sodoman kaupunkiin kuuluneen korkeammalla olleen kulttipaikan jäänteitä.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 15:11
Sukeltajat ovat etsiskelleet todisteita mahdollisista kaupungeista meren alta 1960-luvulta alkaen, mutta sellaista ei ole löytynyt.

Kaikenlaista muuta kamaa kyllä, ankkuria ja vanhaa rahaa...

Geologit puhuvat nykyään pitkästä Lisan merestä. Se ulottui En Hatzevasta aina Tiberiaaseen saakka noin 100.000 vuotta sitten peittäen aaltoihinsa nykyisen Kuolleen meren, Jordan joen laakson ja Kinneretin järven alueet.

Lisan meren pohjamudista syntynyttä vihertävän vaaleaa kalkkikiveä kutsutaan "lisan muodostumaksi" ja sitä tosiaan näkyy koko matkan ajan Tiberiaaseen asti.

Qumranin kuuluisa luostarialue lähiluolineen on tällaisen Lisan muodostelmaan kuuluvan pahoin eroosion syömän päällä. (suuremmat luolat ovat Kuolleen meren länsirannan mesotsoisten kalkkivuorten onkaloita)

Kuolleen meren eteläpää ei ole uusi vaan tuon Lisan meren viimeisiä jäänteitä.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 15:13
No, mites nyt suu pannaan.

Mitään kaupunkeja ei oikein näy, meren eteläinen osa on 100.000 vuotta vanha ja sen pohja hyvin paksun suolan alla...

Ei anneta periksi, jatketaan tutkimusta.

Ja niinpä jenkki arkeologit tekivät ja löysivät 1970-luvun lopulla Kuolleen meren Jordanin puoleiselta rannalta ja meren eteläpuolelta neljän kaupungin rauniot.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 15:18
Minulla oli kunnia keskustella professori Walter Rastin kanssa Albright instituutista näistä löydöistä kun tutkistelin itse tältä alueelta löytynyttä keramiikkaa.

Hän on äskettäin julkaissut Bab edh-Dhra nimisen kohteen ensimmäisiä tieteellisiä osia ja homma jatkuu, Numeira on tulossa.

Raamatussa mainittu Soar on löytynyt, vaikka sen kokoa kertomus vähätteleekin!
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 15:20
1 MS 19:17-22
Viedessään heitä ulos toinen miehistä sanoi Lootille: "Pakene henkesi edestä! Älä katso taaksesi äläkä pysähdy ennen kuin olet päässyt pois tältä tasangolta. Pakene vuoristoon, muuten olet mennyttä."

Mutta Loot vastasi hänelle: "Voi ei, herrani! Sinä olet jo osoittanut minulle, palvelijallesi, suurta armoa ja laupeutta, kun sallit minun pitää henkeni. Mutta vuorille minä en uskalla yrittää: pelkään, että tuho saavuttaa minut ja minäkin kuolen.

Tuo kaupunki tuolla on niin lähellä, että ehdin paeta sinne, ja se on kovin vähäpätöinen. Sehän on liian mitätön hävitettäväksi; enkö saisi paeta sinne ja silti säilyttää henkeni?"

Mies sanoi: "Minä suostun sinun pyyntöösi vielä tässäkin asiassa enkä tuhoa tuota kaupunkia. Pakene kiireesti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään ennen kuin olet siellä." -- Tästä on peräisin kaupungin nimi Soar.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 15:22
Semmoinen oli Lootin ratkaisun lopputulos, kun oli setänsä Abramin kanssa laidunmaita jakanut aikaisemmin.

Hyvä että henkikulta säästyi vähäpätöisessä Soarissa ja vaimo kivettyi suolapatsaaksi.

Lootin suku jatkui moabilaisten ja ammonilaisten merkeissä

(tätä kirjoittaessani vaimoni soitti Ammanista, jonne oli turvallisesti päässyt pitkällä matkallaan Finlandiaan. Moabin vuoret näkyvät kotimme katolle)
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 15:24
1 Ms 19:33-38
Illalla he juottivat viiniä isälleen, ja vanhempi makasi isänsä kanssa, eikä Loot huomannut, milloin tytär tuli hänen viereensä ja milloin hän lähti.

Seuraavana päivänä vanhempi sanoi nuoremmalle: "Minä makasin eilisiltana isän kanssa. Juotetaan hänelle viiniä tänäkin iltana, ja mene sinä nyt makaamaan hänen kanssaan, että saisimme isämme avulla lapsia ja sukumme säilyisi."

Ja he juottivat sinäkin iltana viiniä isälleen, ja nuorempi meni makaamaan hänen kanssaan, eikä Loot huomannut, milloin tytär tuli hänen viereensä ja milloin hän lähti.

Niin Lootin molemmat tyttäret tulivat raskaaksi isästään.

Vanhempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimeksi Moab; hänestä tuli nykyisten moabilaisten kantaisä.

Nuorempi synnytti hänkin pojan ja antoi tälle nimeksi Ben-Ammi; hänestä tuli nykyisten ammonilaisten kantaisä.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 15:28
Kuten sanottu, aika erikoinen kertomus näiden kansojen kantaisistä ja ehkä heijastelee vähän heprealaisten kaunaa alituisia idän vihollisiaan vastaan.

kertomuksen painopiste ei kuitenkaan ole juopottelussa (johon Lars Levi Laestadius tässä kiinnitti huomiota) eikä sukurutsaudessa, vaan tytärten huolesta sukupuuttoon kuolemisesta Sodoman ja Gomorran tuhon jälkeen.

Nämä tytöt Loot oli neitsyeinä valmis uhraamaan kodistaan suojan saaneiden vieraiden turvaksi.

ja sieltäpä Moabista tuli sitten Ruut vaimoksi miehelleen Bethelehmiin, kuningas Daavidin sukua ja siten Jeesuksen Kristuksen esi-äiti lihan puolelta.

tässäkin on Jumalan rakkaus ja armo näkyvissä meitä vajavaisia ihmisiä kohtaan.

Älä murehdi, vaikka oma syntyperäsi ei olisi aivan synnitön ja jalo!

Olet Jumalalle rakas ja Hänelle on kaikki mahdollista.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 15:35
Jätän Abrahamin elämästä kertovien tekstien seuraamisen tähän "Lootin tytärten evankeliumiin".

Iisakin uhraamisesta on jo ollut puhetta toisella palstalla.

Viittailen joihinkin omiin kontakteihini ja kotini näkymiin vain sen takia, että jotenkin tämä Israelin ja Raamatun maailman konkreettisuus ja todellisuus kävisi ilmi ja käsin kosketeltavaksi.

Näiden kertomusten sisällön rikkaus ja hengellinen upeus on mittaamaton, kovin vähän siitä saan raapaistua, mutta Jumalan Sanaa en väsy kehumaan.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 15:37
Niin, täällä missä asun nämä asiat ovat tosiaan käsin kosketeltavia.

Abrahamin ja Saaran, Iisakin ja Rebekan, Jaakobin, Lean ja Raakelin haudat ovat yhä olemassa.

Herodes Suuri rakensi valtavan kompleksin Makpelan luolien päälle, joiden ostamisesta hittiläiseltä Efraimilta Raamattu kertoo kauniisti ja arvokkaasti (toivoisin että Hebronin israelilaiset uudisasukkaat ottaisivat hänen käyttäytymisestään paikallisia kohtaan edes vähän mallia).
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 15:39
1
Saara eli sadankahdenkymmenenseitsemän vuoden ikäiseksi; se oli Saaran elinikä.

Hän kuoli Kirjat-Arbassa eli Hebronissa, Kanaaninmaassa.

Abraham vietti siellä Saaran valittajaiset ja itki häntä.

Sitten Abraham nousi vainajan äärestä, meni heettiläisten puheille ja sanoi:

"Minä olen muukalainen, vieras teidän parissanne. Antakaa minulle maata oman sukuhaudan paikaksi, jotta saisin kätkeä sinne vainajani."

Heettiläiset vastasivat Abrahamille: "Herra, sinä Jumalan ruhtinas meidän keskuudessamme! Sinä saat haudata vainajasi parhaaseen hautaan, mikä meillä on. Kuka tahansa meistä antaa sinun haudata vainajasi omaan sukuhautaansa."
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 15:39
Abraham kiitti seudun heettiläisiä asukkaita kumartaen maahan saakka, mutta sanoi heille vielä:

"Jos kerran teille sopii, että minä hautaan tänne vainajani, niin pyydän teitä puhumaan Efronille, Soharin pojalle, minun puolestani, että hän myisi minulle omistamansa Makpelan luolan, joka on hänen tiluksiensa laidassa.

Minä haluan teidän läsnä ollessanne ostaa sen häneltä täydestä hinnasta sukuhaudaksemme."
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 15:41
Efron oli istumassa muiden heettiläisten joukossa kaupunginportin aukiolla, ja hän vastasi Abrahamille kokousväen kuullen:

"Kuuntele minua, herrani! Minä lahjoitan sinulle koko vainion ja luolan, joka siellä on. Minä annan sen sinulle kaupunkini miesten nähden. Hautaa siis vainajasi!"

Silloin Abraham kumarsi syvään kaupungin miehille ja sanoi Efronille kaikkien kuullen: "Jospa kuitenkin kuuntelisit minua! Minä annan sinulle maksun siitä vainiosta, myy se minulle, niin hautaan sinne vainajani."
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 15:41
Efron vastasi Abrahamille: "Kuuntele minua, herrani! Neljänsadan hopeasekelin maapala -- mitäpä se meidän kesken merkitsee! Hautaa vainajasi."

Abraham ymmärsi Efronin tarkoituksen ja punnitsi hänelle hopeamäärän, jonka tämä oli heettiläisten kuullen maininnut, neljäsataa sekeliä maksuna käypää hopeaa.

Niin siirtyivät Efronin vainio, joka oli Makpelassa Mamren lähistöllä, siellä sijaitseva luola sekä tällä alueella kasvavat puut 18 Abrahamin omistukseen heettiläisten, Efronin kotikaupungin kaikkien miesten, ollessa todistajina.

Tämän jälkeen Abraham hautasi vaimonsa Saaran Makpelan vainion luolaan, joka on Mamren eli Hebronin lähistöllä Kanaaninmaassa.

Vainio ja siellä oleva luola siirtyivät näin heettiläisiltä Abrahamille sukuhaudaksi.
 
 Kirjoittanut: MikkoL, 17.07.2007 15:45
Ei mennyt halvalla, neljäsataa hopeasekeliä on melkoinen summa.

Efron tiesi että Abraham on rikas mies, joten...

mutta siellä se edelleen on, Hebronissa, Makpelan luola ja sen päällä Herodeksen rakentama monumentti.

Abrahamin sukuhauta.

siitä on hyvä kuva http://www.christiananswers.net/
bibleplaces/hebron-cave-of-
machpelah640.jpg


(Hyvin vanhan Kirjat-arba nimen on ottanut uudelleen käyttöön Hebronin viereen noussut israelilainen uudisasutus, josta on kasvanut jo melkoinen kaupunki.)
 
 Kirjoittanut: Haamul, 17.07.2007 19:30
Ilmestyskirjakin muuten puhuu kohdalla Sodomasta - ja Egyptistä. Ja nämä ovat yhtä kuin paikka, jossa Herra ristiinnaulittiin.

Toisen voi-huudon kohdalla Johannes profetoi kahdesta säkkipukuisesta todistajasta, eli kahdesta öljypuusta ja lampunjalasta, jotka seisovat maan Herran edessä. Heidän suustaan lähtevä tuli kuluttaa heidän vihollisensa ja
"Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei tule sadetta koko sinä aikana, jona he sanaa julistavat. Heillä on myös valta muuttaa vedet vereksi ja piinata maata kaikenlaisilla vitsauksilla niin usein kuin haluavat. Kun he ovat päättäneet todistajantyönsä, käy syvyydestä nouseva peto taisteluun heitä vastaan, ja se voittaa heidät ja tappaa heidät. Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin."

No comments:

Post a Comment